Ioulia Antonakopoulou
Panelist

Ioulia Antonakopoulou

Sustainability Manager, Vitex S.A.