https://www.procurementconference.gr/wp-content/uploads/2021/06/boussias_presents_negative-01.png

https://www.procurementconference.gr/wp-content/uploads/2022/12/logo.png

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023

Αμφιθέατρο OTEAcademy & Live on your screen


Driving resilience in volatile times


Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι προμήθειες και η εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκονται στο προσκήνιο. Ελάτε μαζί μας στο Procurement Conference 2023 και λάβετε πολύτιμα insights καινοτομίας, ευελιξίας και ανθεκτικότητας σε έναν κόσμο γεμάτο αστάθεια: από τις πληθωριστικές πιέσεις, την πανδημία, μέχρι τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και την ενεργειακή ασφάλεια 

Παρακολουθήστε διακεκριμένα ανώτατα στελέχη προμηθειών, movers and shakers και top experts να συζητούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου σήμερα και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές και στρατηγικές προστιθέμενης αξίας, που οδηγούν την εμπορική σταθερότητα των επιχειρήσεών τους και την οικονομική τους βιωσιμότητα. Μείνετε συντονισμένοι για να ανακαλύψετε το μέλλον των προμηθειών! 


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΓΓΡΑΦΗTAKE OUR SURVEY: “The State of Procurement Management in 2023”

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διεξάγουμε έρευνα με στόχο της αποτύπωση των εξελίξεων, των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων του Procurement Management στην Ελλάδα. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη!

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο Procurement Conference 2023, και θα δημοσιευθούν σε επόμενο τεύχος των περιοδικών Finance Pro και Manufacturing.

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Το συνέδριο


Στον νέο VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) κόσμο, οι προτεραιότητες των διευθύνσεων προμηθειών περιλαμβάνουν πέραν της εξοικονόμησης κόστους ένα πιο σύνθετο και στρατηγικό σύνολο στόχων:

  • βελτίωση του μετριασμού του κινδύνου της αλυσίδας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας
  • ενίσχυση της ψηφιοποίησης
  • ώθηση του diversity των προμηθευτών στην κορυφή της ατζέντας
  • ενίσχυση των σχέσεων με τους συνεργάτες και προμηθευτές στρατηγικής σημασίας
  • αύξηση της διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα
  • έμφαση στις βιώσιμες προμήθειες και στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού

Πώς υλοποιούνται οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι;

Ποιες είναι οι οργανωτικές, λειτουργικές και τεχνολογικές λύσεις που τους υποστηρίζουν;

Πώς εντάσσονται στο επιχειρηματικό μοντέλο των επιχειρήσεων;

Κορυφαίοι thought leaders και διακεκριμένα ανώτατα στελέχη προμηθειών θέτουν τις προκλήσεις των καιρών και αποκαλύπτουν, στο Procurement Conference 2023! 


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ AGENDA
Γνωρίστε τους

Ομιλητές


Θεματολογία


Risk Management: Μετριασμός ρίσκου μέσω διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, πρόβλεψης της ζήτησης, εμπορικών και χρηματοοικονομικών μοχλών. Υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων όπως νέοι προμηθευτές, νέες τοποθεσίες, νέος σχεδιασμός, νέα υλικά.   

Procurement Strategy: Οι προμήθειες ως κινητήριος δύναμη για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών στην καλύτερη συνολική αξία για τον οργανισμό σε συνδυασμό με εξοικονόμηση κόστους.  

Sustainability and ESG: Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις κύριες διαδικασίες προμηθειών και ενίσχυση στον κοινωνικό αντίκτυπο. 

Digital Transformation: Τεχνολογικές λύσεις αξιοποίησης δεδομένων, ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης για τον μετασχηματισμό των προμηθειών 

Organization and operating model: Βελτιστοποίηση του οργανωτικού μοντέλου, εξεύρεση ή καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων, καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων, επικοινωνία και συνεργασία με άλλα τμήματα και προμηθευτές. 

Supplier Management: Διαχείριση και συνεργασία με τους προμηθευτές για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και τη δημιουργία αξίας. 


ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ

Σε ποιους απευθύνεται


Το συνέδριο αποτελεί το σημείο συνάντησης ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, που φέρουν την ευθύνη της Διαχείρισης και της Διοίκησης Προμηθειών, Εφοδιασμού, Αγορών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  


ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ

Testimonials

Powered by

https://www.procurementconference.gr/wp-content/uploads/2022/12/cosmoONE.png

Η cosmoONE, εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών SOFTONE, παρέχει από το 2001 υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών για φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι λύσεις της καλύπτουν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την ηλεκτρονική καταγραφή του αιτήματος προμήθειας, την ηλεκτρονική έρευνα αγοράς και τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέχρι τη διαπραγμάτευση μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας και την ηλεκτρονική παραγγελία. Όλες οι εφαρμογές της παρέχονται υπό μορφή υπηρεσίας και μπορούν να διασυνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών που εξυπηρετούν. Οι υπηρεσίες της cosmoOΝΕ έχουν διακριθεί με 16 βραβεία, ενώ η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως εξειδικευμένος πάροχος B2B Ηλεκτρονικών προμηθειών, με καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση και εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ελλάδα. 

https://www.procurementconference.gr/wp-content/uploads/2022/12/verallis.jpg

VERALLIS is a cost management services company for private and public businesses and organizations. We accelerate our Clients transition to sustainable growth, assist them in prevailing, and constantly maximize their shareholder’s value, by providing integrated strategic solutions on all aspects of their Procurement procedure and Cost Management tactics. We deploy custom-built solutions on Strategic Cost Management. Our set of provided services includes, but is not limited to the following:  Procurement Strategy, Cost Management, Transaction & Vendor Management, Expense Reduction.

Our team consists of an extended network, of more than 35 Cost Management experts, which share the same vision and passion to provide optimal solutions and services. Through extensive factual analysis, we come up with custom-built solutions and create tangible results for business leaders that aim to “optimize the way you operate & procure” as VERALLIS mission statement voices. We consider ourselves a valuable partner for C-suite Executives focusing on clients’ strategic challenges and opportunities and serving as a versatile tool box whilst providing accurate assessment of performance in key areas of the supply chain and more importantly, realistic value-driven measuring methods of sustainable success.  

Our competitive advantage lies within our unique proposition. By applying our accumulated market intelligence & extensive benchmarking data, along with a wide experience in procurement transformation, all while using VERALLIS proven and innovative methodology and formulas we provide tangible and sustainable results. Our work in numbers: more than 560 successful projects and over 150 Clients, including several market leaders in manufacturing and the business sector, among others. 

We operate under a strict code of ethics, conducting business with fairness and absolute integrity. Offering unbiased and personalized solutions to our Clients. 

VERALLIS model serves as a practical and logical planning and control framework for transforming and continuously managing a business’ cost competitiveness to ultimately enhance our clients’ financial outcome, reallocate valuable cash flow and achieve extra profits. 


Venue Sponsor

https://www.procurementconference.gr/wp-content/uploads/2018/04/OTEACADEMY-2.png

Η OTEAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, είναι o μεγαλύτερος professional training οργανισμός στην Ελλάδα, παρέχοντας πρωτοποριακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Με κύρια δραστηριότητα το business training, σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις προσωπικής ανάπτυξης και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), καλύπτοντας ευρεία θεματολογία και συμβάλλοντας στην εξέλιξη στελεχών και επιχειρήσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της OTEAcademy παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας με ευελιξία και λειτουργικότητα, μετουσιώνοντας στην πράξη την εμπειρία της στο customer experience. 


Livestreaming by

https://www.procurementconference.gr/wp-content/uploads/2021/06/coneq.png

CONEQ provides technical equipment and services to any kind of event. With our Simultaneous Interpretation Systems, Conference Systems, AudioVisual Equipment we support events and provide the best service to our customers. Our professionalism, our high quality of service and state of the art equipment offered to over 600 large and of great significance conferences during the last 5 years have certainly contributed to our constant uptrend. Call us at (+30) 211 2163453. or email us at [email protected]


Official Publications


https://www.procurementconference.gr/wp-content/uploads/2021/09/FINANCE-PROmanufacturing_logo.png

Επικοινωνία


Συμμετοχές
Μαρία Γαβριλάκη, K: 6946 777954, E:  [email protected]
Χορηγίες
Σπύρος Λεοντάρης, Τ: 210 6617777 (εσωτε. 215), Κ: 694 7996 452, Ε: [email protected]
Χρήστος Τέγος, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 198), Κ: 694 257 0386, E: [email protected]
Περιεχόμενο
Σωσάννα Μπούσια, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 170), Ε: [email protected]

BOUSSIAS

  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας, Αττική, Ελλάδα
  +30 210 6617777
  +30 210 6617778
  www.boussias.com